Historie van de kerk

Geschiedenis

Deze kerk werd in 1385 gesticht op last van het klooster van Aduard. Het is merkwaardig dat de kerk niet aan ‘het pad’ ligt, waaraan de boerderijen en de pastorie stonden, maar een eind ten noorden daarvan. De huidige weg is pas eeuwen later aangelegd.

Het gebouw, een eenvoudige rechthoekige zaalkerk met een recht gesloten koorsluiting, is gelegen op een iets verhoogd kerkhof. De dakruiter dateert van 1773 en vervangt een klokkenstoel die ten zuiden van de kerk gestaan heeft. Bij de laatste restauratie is de dakruiter min of meer ‘classicistisch’ herbouwd met grote galmgaten en bekroond met een met lood beklede naaldspits.
De ernstige verzakkingen als gevolg van het kantelen van de fundering zijn tijdens de restauratie van 1947-‘48 een halt toegeroepen. Bij deze restauratie werd de fundering vernieuwd en een betonring aan de bovenzijde van de muren aangebracht.
Inwendig wordt de kerk gedekt door een balkenzoldering. Het meubilair uit de 18e eeuw is van de hand van de Groninger beeldhouwer Caspar Struiwig (1698-1748). Struiwig heeft voor verschillende Groninger kerken werkstukken vervaardigd en is ook bekend als snijwerker van de bekende orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz. In 1743 vervaardigde hij, waarschijnlijk in opdracht van de familie Ibema, het snijwerk van herenbank, lezenaar en kansel. Op het klankbord van deze kansel staat een tekst die in vertaling luidt:
"
Gij Christus, beheerst de Geest en Stem der Geleerden".